Välkommen till Professor Apa

Vi är en ideell förening som samlar olika aktörer över kommungränserna för att stärka konstlivet Stockholms län för grupper som har begränsad tillgång till kultur. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga och arbetar även med personer med funktionsnedsättningar.

Sommaren 2019 inleder vi projektet Fakulteten i mindre skala, med
Inuti, Medis 5 och Dieselverkstaden.
Under hösten satsar vi också på vår större version av
Fakulteten och inleder ett samarbete med Stockholms fritidsutvecklare för projektet Resonans.

Vi har ett stort aktivt nätverk för våra verksamheter som även inkluderar mindre insatser, föreläsningar, kunskapsöverföring och alltid fokus på den tillgängliga kulturen.

Välkomna!
© 2019 Professor Apa