resonans_banner_konsert
Konserten RESONANS var två bokningsbara konserter med begränsat antal i publiken på grund av pandemin. Musiker var Lucy Rugman på klarinett, Ruth Sparago på cello och Joakim Lundström på gitarr. Valet av musiker berodde på deras specifika kompetens och erfarenheter just om målgruppen för RESONANS. Musikerna spelade förkortade stycken av klassiska verk, folkmusik och jazz, alla i finstämda arrangemang. De rörde sig bland publiken och interagerade med dem. Till exempel fick några i publiken möjlighet att själva dirigera klarinetten och upplevelsen av att påverka både rytm och styrka var mycket positiv. I några av musikstyckena fick publiken också själva spela på rytminstrument. Konserten pågick i cirka 45 minuter och det uppfattades som en lagom tid. Vid bokningen till konserten kunde publiken uppge specifika behov som vi kunde tillse.

resonans_musik_02
(Foto: Ensemlen. Fotograf Leia Lette.)

I konsertsalen som var scenen Telefonfabriken fanns möjligheter att stå, sitta på stol, sitta på mattor med kuddar eller ligga ner. De flesta i målgruppen som använde rullstol valde att sitta kvar där och deras assistenter kunde själva möblera med lösa stolar så att det passade sällskapet. Mattorna och en liggfotöj användes också. Vi rekommenderar att inte använda lokal med fasta stolar för att nå just denna målgrupp. Här behövs flexibilitet.

resonans_musik_01
(Foto: Iscensättning koncert. Fotograf Leia Lette.)

I samtal med besökare till utställningen berättade personal att rullstolsanvändare i denna målgrupp behöver liftar och fotöljer i form av sacosäckar eller liknade för att kunna sitta bra utan sin rullstol. Därför väljer de vanligtvis att inte flytta från sin rullstol.