TILLGÄNGLIG KONST
TIPS FÖR DIG
Denna sida ämnar samla föreningens erfarenheter rörande tillgäng konst.
Sidan uppdateras löpande.
1. TILLGÄNGLIGHET I UTSTÄLLNINGAR
2. SYN- OCH/ELLER HÖRSELNEDSÄTTNING
3. FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
4. REFERENSER
5. NEDLADDNING………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

1. TILLGÄNGLIGHET I UTSTÄLLNINGAR


info_liten_lokal1Skapa gärna ett luftigt rum där besökarna kan röra sig på olika sätt. Flyttbara möbler med rygg- och armstöd är bra.

info_liten_rullstolMinsta svängradie för en rullstol är 150 cm. Tänk på att två rullstolar kan mötas, och att det finns större.

info_liten_kontrastJobba med kontrasterande färger, istället för t.ex. nivåskillnader. Montrar bör man kunna se i om man sitter i en rullstol.

info_liten_skyltTexter bör placeras 90 - 150 cm från golvet. Utställlningstexter på bord och montrar bör vinklas 45° upp.

info_liten_ljusHa inte för mörka rum. Texter och föremål bör punktbelysas.

info_liten_infoUndvik en lättläst-text, använd enkelt språk i samtliga texter. Fakta-texter kan ha ca 100 ord, berättande texter ca 150 ord.


VI REKOMMENDERAR "BARA GÖR" AV UTOPIA/FUNKTEK SOM FINNS HÄR………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..


2. SYN- OCH/ ELLER HÖRSELNEDSÄTTNING

Synen svarar för 80 procent av våra intryck. Hörseln för ca 10 - 15 procent.

info_liten_tejp03Ledstråk behövs i golvet, så att man kan finna vägen med käpp. Tejp kan t.ex. finnas HÄR

info_liten_audioguideEnkla audioguider behövs. Ett exempel finns HÄR

info_liten_svallpapperMed en svällpapperbrännare kan man printa A3 och A4-papper med taktil information.

info_liten_taktilkartaUtställningskartorna behöver vara taktila, gärna med punktskrift. Dessa kan göras med en svällpapperbrännare.

info_liten_taktilbild01Även konsten kan få taktila översättningar, så att besökarna kan få en helhetsuppfattning.

info_liten_punkt_01Det finns skrivare som kan skiva ut punktskrift, och vissa kan även skriva ut taktila bilder.

info_liten_skylt01Informationsskyltar måste kombinera flera slags information, utan att bli för röriga.

info_liten_vaggskyltI entrén kan taktila informationsskyltar, taktil information samt syn- och hörsel-begränsad utrustning finnas.

info_liten_horselkaporOm besökare kan besöka utställningen utan syn och hörsel, ökas deras förståelse för syn- och/eller hörselnedsatta.

info_liten_fingerad_01Man kan även beställa specialoptik, som replikerar specifika synnedsättningar.

info_liten_teckenspråkTeckenspråksfilmer måste närvara, ev. Via QR-koder.


LÄS MER HÄR………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..


3. FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Professor Apa drev projektet Resonans 2021, tillsammans med Stockholms fritidsutvecklare. Det här är våra erfarenheter


Vilken målgrupp talar vi om?

Huvudmålgruppen för RESONANS är personer som har omfattande eller flera funktionsnedsättningar där intellektuell funktionsnedsättning är en av dessa. Denna målgrupp har ofta egna assistenter, en eller i vissa fall två.Inför ett event

Information
En stor del av arbetet för att locka målgruppen till ett event är att lägga stor vikt vid inbjudan. Information just för denna målgrupp innebär att svara på många fler frågor än vad man normalt gör i en inbjudan. I de flesta av fallen är det assistenter och personal som tolkar och återberättar för besökaren utifrån informationen om vad utställningen innebär. Därför behöver inte informationen utformas för att besökaren själv ska kunna läsa texten.


Tillgänglighet
För att nå denna målgrupp är det avgörande att det framgår tydligt i informationen att det är helt fysiskt tillgängligt för personer som använder rullstol eller permobil. Personal och assistenter menar att det inte råder brist på aktiviteter att göra - utan aktiviteter i tillgängliga lokaler.


Att kunna planera
Information som underlättar för deltagarna och deras personal att planera är viktigt. Korrekt adress för lokalen, gå på toaletten och vänta på färdtjänst inomhus och om det finns restauranger som är tillgängliga i närheten. Bilder på entré är bra för personal om de inte har varit på stället förut och telefonnummer för att nå någon som är på plats. Som en personal sa ”Så mycket information innan som möjligt är bra”.


En lång utflykt
Saker som avgör om man kan ta sig till en utställning från orter längre bort är om det finns en väggbrits för ombyte på toaletten och rum att vila, fika eller äta i. Tyvärr är många matsäcksrum på museer alldeles för trånga för vuxna som använder rullstol menade besökarna som var på RESONANS.

Saker att ta upp i informationen:

 • Korrekt färdtjänstadress
 • Beskriv tillgängligheten i lokalerna
 • Vilken tid som det börjar och vilken tid det slutar för att kunna beställa färdtjänst
 • Skriv om det finns tillgängliga toaletter
 • Skriv om det finns gott om svängrum för rullstolar och permobiler i utställningen
 • Om det finns tillgängliga restauranger i närheten
 • Lokalens avstånd från tunnelbanan
 • Om det finns parkering i närheten
 • Telefonnummer till någon som finns på plats
 • Om man kan vänta inomhus på färdtjänst
 • För möjligheter för besökarna att planera en längre utflykt behövs information om väggbrits för ombyte på toaletter, eventuellt vilrum och rum eller café där man kan äta matsäck

Är utställningen intressant för besökaren?
Informationen har också en stor betydelse för att kunna avgöra om utställningen är intressant för besökarna. Information som tydligt berättar att man får känna på konsten i utställningen och att den kan upplevas med flera sinnen var det som gjorde att personal, assistenter och anhöriga antog att RESONANS skulle passa besökarna. Att nämna att utställningen är interaktiv menade flera är säljande och visar på att utställningen fungerar.
Att det finns en beskrivning av vad det innebär att besöka en viss utställning avgör om en grupp eller individ bestämmer sig för att gå.

Saker som är bra att nämna i informationen:
 • Om utställningen är interaktiv
 • Beskriv gärna vad man gör som besökare och i vilken ordning (en sk. Social berättelse)
 • Om miljön är lugn och avslappnande eller påverkar på annat sätt
 • Att skriva ut vilka sinnen man får använda i utställningen
 • Om man får ta på konstverken
 • Hur långt man måste kunna nå från sin rullstol för att kunna känna på konsten
 • För att kunna förbereda sig är det bra om man anger om det är mörkt eller att det finns höga ljud i utställningen
 • Om lift finns för att kunna ta sig från rullstolen till t.ex. en annan sittplats
 • Om det finns en värd som tar emot och introducerar konsten

Kommunikation med besökarna
Inför RESONANS hade vi kommunikation med besökarna via anmälningsformulär som vi gjort på nätet. I detta kunde vi få reda på mer om besöken och fråga om specifika behov. Vi skickade även en påminnelseinformation till anmälda med praktisk information. Det är många olika personal som arbetar med just dessa besökare, någon kanske endast bokar, andra ska genomföra aktiviteten och behöver då få praktisk information med sig.


Under ett event

Uppleva med flera sinnen
För att en utställning ska fungera för målgruppen personer med omfattande funktionsnedsättningar är det av stor vikt att man kan uppleva konsten på flera sätt än att bara använda synen. Ju fler sinnen man kan använda för att undersöka desto bättre. Detta är även viktigt i scenkonst för målgruppen. Vi uppfattade att det är bra för alla besökare oavsett funktionsnedsättning.

Utifrån egna förutsättningar
Det måste också finnas möjligheter för besökaren att utforska och uppleva i sin egen takt. Det kan bli jobbigt om miljöer är stimmiga. Ett enskilt rum att gå till är en fördel om man får för mycket stimulans eller för vila, men framför allt att det finns en lugn plats någonstans i lokalen.

Om möjligt boka egen tid
Under utställningen RESONANS fick besökarna boka en egen tid själva eller med sin grupp som de vanligtvis kommer med, detta som en del i att anpassa utställningen efter corona-pandemin. RESONANS hade besök både med få deltagare, en eller två med sina assistenter och besök med större grupper, som klasser från grundsärskolan samt grupper från dagliga verksamheter. Detta sätt att ta emot besökare på uppskattades, så om det är möjligt att boka egen tid på en utställning är det en fördel även i normala tider utan pandemi.

Värdar som introducerar
RESONANS fick positiv respons för att utställningen hade värdar på plats som introducerade verken och visade hur man kan undersöka dem. Det var uppskattat att få denna introduktion och att värdarna också förberedde besökarna på mörker, och nya eller höga ljud. Positivt enligt RESONANS besökare är om en värd känner till målgruppen, ger tid, är flexibel och lyhörd för pedagogernas arbete med individerna. Värdarna ska också ge en lagom mängd information.
I utställningen fanns också valmöjligheten att se filmer där konstnärerna själva berätta om sina verk.

Black box- Kanske en fördel för att fokusera?
En aspekt som vi tyvärr inte frågade besökarna på RESONANS om var detta att vi presenterade verken i en black box, ett svart scenrum, med ljussättning på verken. Vi reflekterade över att det på detta sätt också kanske hjälpte personer att fokusera just på konstverken, att lokalen sanerades på onödiga intryck. I en ljus lokal kan all stimuli konkurrera med konsten för vår målgrupp som har en annan känslighet för intryck. RESONANS fick positiv respons på att det endast visade tre verk så att deltagarna i lugn och ro kunde upptäcka just dessa.

Valet av konstverken
För Resonans hade vi goda erfarenheter från ett tidigare konstprojekt, Konst med alla sinnen (2007 - 2009), och visste därför hur viktigt det är med interaktivitet samt med en kombination av verk som fungerar på olika sätt beroende på besökaren. Resonans byggdes därför med tre verk som fungerade på tre sätt, med olika grader av interaktivitet och där olika sinnen aktiverades.

Mobila delar av konstverken
Vid samtalen tipsade pedagoger om att ha fler lösa, extra delar av konstverken som man kan upptäcka i sin rullstol. Till exempel valde vi i verket SÖK att ha riktig citronmeliss som man kunde plocka en bit av, ta med och lukta på. Många i målgruppen har kroppsfunktioner som omöjliggör många rörelser. Att nå fram med sin hand för att känna eller luta sig fram för att lukta är inte en självklarhet för alla.

Lista på saker som underlättar:
 • Egen tid i utställningen
 • En värd som kan vägleda och introducera till verken
 • Ett lagom antal konstverk som kompletterar varandra och som man upptäcker med olika sinnen
 • En värd som kan förbereda på ljud, ljus och anda saker som kan överraska
 • Förbered så att man på alternativa sätt kan komma nära verk för att känna, lukta, seEfter ett event

För att målgruppen enkelt ska kunna kommunicera till anhöriga, vänner och personal om vad de har sett och varit med om behövs material, en dokumentation. Besökaren ska kunna kommunicera vad man har sett även utan tal, i sin enklaste form behövs bilder som stöd för samtal.

Flera av besökarna på RESONANS fotade i utställningen för sina digitala dagböcker. Det är viktigt att denna möjlighet finns, att besökarna vet att det är tillåtet att fota för eget bruk. Ett enkelt sätt att erbjuda dokumentation som en arrangör kan göra är att dela ut vykort med bilder på konsten, eventuellt med en kort text om vad man har upplevt och länkar till hemsidor där mer material finns att ladda ner och använda.


………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..


4. NEDLADDNINGAR


Nedladdningsbara dokument hittar ni HÄR


………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..


5. REFERENSER


GENERELL TILLGÄNGLIGHET………………………………………………………………………………..

Diskrimineringsombudsmannen - Här finns information om tillgänglighet
www.do.se

Sveriges riksdag - Här fattas besluten om tillgänglighet i Sverige. Sök på ordet ”tillgänglighet”
www.riksdagen.se

WebAim - Råd och verktyg för att göra tillgängliga hemsidor.
http://webaim.org

TA PLATS! -
I detta projektet drevs tillgänglighetsfrågor med samtidskonst.
www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Utställningsestetiskt forum -
Ett forum för hur utställningar presenteras.
http://www.ueforum.se

Artikel - Åtta vardagsföremål som ursprungligen var skapade för tillgänglighet.
https://science.howstuffworks.com

Torka mig i röven - Podd av "en som går dåligt och en som mår dåligt".
https://radioplay.se/podcast/torka-mig-i-roven/

SYN- OCH HÖRSELNEDSÄTTNINGAR………………………………………………………………………

Ser inte, hör inte - En introduktion till dövblindas värld
www.tbmplay.se/serintehorinte/

”Fingertopparnas språk” -
En film om hur man kommunicerar med Felix, född dövblind.
www.ur.se/Produkter/136342-Barnet-och-orden-om-sprak-i-forskolan-Fingertopparnas-sprak

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor -
Här samlas kunskap om dövblindhet i Sverige.
www.nkcdb.se


Fotbolls-VM i Brasilien 2014 - Så här återgav två föräldrar spelet för sin dövblinde son.
www.youtube.com/watch?v=TK2AgzBBvKw

CHARGE syndrom - Här finns filmen ”We have CHARGE, so what”
www.charge-syndrom.de

Förbundet Sveriges Dövblinda - Sveriges huvudorganisation för att driva dövblindfrågor
www.fsdb.org

Socialhaptisk kommunikation - Ett komplement till tal- och teckenspråk
haptisk.nkcdb.se

Punkter i livet - En blog av ungdomar med dövblindhet
http://punkterilivet.blogg.se

Att leva med RP - En blog av Torbjörn Svensson, dövblind projektledare i Kännbart.
https://rpblogg.wordpress.com

Sense - En engelsk hemsida som bl.a. skriver om konstprojekt i England.
www.sense.org.uk

Cyril Axelrod - Om en person med rushers syndrom från Sydafrika, och hans arbete för människor med dövblindhet i världen.
www.youtube.com/watch?v=iX9CEu4AvR4

The Wall Street Journal - Om dövblind publik på Broadway (EN).
www.wsj.com/articles/awakening-the-senses-on-broadway-1450136087

Clarita Vollmar - Dövblind bebis som lär sig amerikanskt teckenspråk
https://m.facebook.com/ClarisaVollmar/

Hanen Girma - En dövblind jurist från Harvard
http://www.bbc.com/news/world-africa-34813162

Taktil foto -
Ett foto-projekt med dövblinda fotografer.
taktilfoto.se

Sargy Mann - En video om en helt blind målare
https://www.facebook.com/video.php?v=10152731357505659&fref=nf

Skulpterar med sina sinnen - Om Heidi med dövblindhet och skulptur
www.helagotland.se/start/skulpterar-med-sina-sinnen-6216102.aspx

Design with the blind in mind - Föreläsning av blind arkitekt
www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind

Blind photographers capture the world - Fotografi av blind
http://edition.cnn.com/2016/09/21/arts/the-blind-photographer/index.html

SVT - Så in i norden - program om hur döva ungdomar i Norden använder teckenspråk i olika sammanhang
www.svtplay.se/sa-in-i-norden

UR - Teckenspråk #1 -
Utbildningsradion ger korta övningar i teckenspråk.
www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html

UR - Teckenspråk #2 - Fraser och dialoger i teckenspråk
www4.ur.se/teckensprak/

Döviana - Tjänster och böcker för teckenspråkiga
www.doviana.se

”The Boy Who Sees Without Eyes” - En film om blinde Ben Underwood, som orienterar sig med ”klick-ljud”
www.youtube.com/watch?v=AiBeLoB6CKE&spfreload=10

We Sign - Projektet WeSign har drivit teckenspråksfrågan och bl.a. startat en kulturskola med teckenspråk i Örebro.
abfwesign.se

A Mom’s Musing - Blog om barn med olika former av hörselnedsättningar (EN)
http://hexwit.blogspot.se

Myternas marknad - HRF’s årsrapport 2014 med fakta om hörselskador.
www.hrf.se/system/files/dokument/myternas_marknad_rapport2014.pdf

Seeing colors for the first time - Två färgblinda bröder ser färg för första gången
http://mashable.com/2016/06/23/brothers-colorblind-first-time-colors/#fc7fEiIXsiqE

A 10-years-old girl…. - En flicka lär sin döva hund teckenspråk
http://mashable.com/2016/07/06/deaf-puppy-sign-language-commands/#j0lSwTvmvqq6

Blind people can rewire… - Har blinda människor extra möjligheter för matematik?
http://qz.com/786227/the-visual-cortex-of-a-blind-persons-brain-can-be-used-to-do-math/

Blinde Messi… - Proffsfotboll av blinda
www.dn.se/sport/fotboll/den-blinde-messi-leder-vagen-mot-erkannandet/

A blind legend - Ett spel helt utan bild, spela enbart med hörseln.
www.ablindlegend.com/en/home-2/

Fejjan för alla - Ett tillgängligt Facebook
https://fejjanforalla.se/#content

”Döva får hjälp att ’höra’ med huden -
En artikel om forskning för vibrationer.
www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/Nyhetsarkiv/Dova-far-hjalp-att-hora-med-huden/

Webbdesign för synskadade - En uppsats av Maria Johansson
www.diva-portal.org/smash/get/diva2:225475/FULLTEXT01.pdf

App-design för synskadade - Tips om synskador och färgblindhet
http://realmacsoftware.com/blog/designing-apps-for-the-visually-impaired

Bio för fler - Syntolkning och uppläst text på bio med en app
http://www.filminstitutet.se/tillgangligbio

Disabled man gets license… - Möjligheter med självkörande bilar
http://www.apnewsarchive.com/2016…..

AI glasses that transcribe speech - Teknik som översätter tal till text på glasögon
https://mymodernmet.com/transcribeglass/


KONST OCH DEMOKRATI………………………………………………………………………………..

Intervju med Lisa Torell - En podcast om hur konst kan nyttjas, utnyttjas och missbrukas.
konstframjandet.podbean.com/e/hur-tanker-du-5-lisa-torell/

Konstnärstrio bakom nyskapande musikinstallation - SVT nyheter
http://www.svt.se/kultur/musik/konstnarstrio-bakom-musikinstallation