Fakulteten är färdigformulerad

Idag har vi färdigformulerat satsningen Fakulteten som vi hoppas ska starta 2019.