Kulturförvaltningen stöttar Fakulteten

Idag bekräftade Kulturförvaltningen att de finansierar första fasen av Fakulteten.