Fakultetens nya utställning

fakult_diesel_installation
Vårt projekt Fakulteten byggs på Dieselverkstaden.