Fakulteten-intyg till våra konstnärer

apa_arbetsintyg
Våra konstnärer från Inuti och Medis 5 som drev FakultetenDieselverkstaden i höst, får sina välförtjänta arbetsintyg.