Fakultetens redaktion utvecklas

redaktion_uffe_01
Po och Uffe i Fakulteten har besökt två museer, Sven-Harrys och Nationalmuseum, och Uffe redogör för olika kompositioner han tycker om. Besök reportaget HÄR