Inuti del av Open art

Inuti deltog på Open art idag. En fin rekognosering inför Fakultetens samarbete i Örebro 2021. Se mer HÄR