Fakulteten får ett fjärde år

Idag fick vi beskedet från Arvsfonden att vårt projekt Fakulteten kan drivas ett fjärde år!
Så viktigt för våra deltagare som begränsats av corona-pandemin.
Nu ser vi fram mot många aktiviteter 2023.