Planering för vintern

Idag träffas projektledningen för att diskutera återstoden av 2020. Workshopdagar, inspirationsfilmer, digital utställning och så mycket mer som omständigheterna tillåter.