Workshop: Vi bygger pallar

fakulteten_traworkshop
Fakulteten har haft tre workshopdagar där Lilian Paunovic från Utopia lärt oss bygga pallar.