Corona-nedstängning igen

Precis när Fakultetens deltagare fick träffas och arbeta tillsammans, kom nedsänkningen igen.
Håll ut.