Planerar nya utställningar i Fakulteten

Idag planerar Fakulteten kommande utställningar – spännande med publik verksamhet igen!