Vår styrelse växer

Idag breddades Professor Apas styrelse. Lars Annersten, som bl.a. arbetar på Scenkonstmuseet, accepterade en plats och vi hoppas att styrelsen stärks ytterligare i höst.