Fakultetens nya projekt

Parallellt med Fakultetens arbete för en utställning i Dieselverkstaden i februari, startar de sitt arbete med individuella flaggor.
Flaggorna kommer möta er från olika fönster runt om i Stockholm till våren. Watch out.