Workshops för våra konstnärer

Vi har satt samman ett massivt arbetsmaterial för våra konstnärer i Fakulteten. Snart sätter arbetet igång.
I Corona-tider blir det i första hand per distans, där alla arbetar tillsammans men var för sig.
Vi är alla spända :-)