FAKULTETEN

Fakulteten utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor.

Fakulteten verkar för att överbrygga klyftor mellan människor. Vi skapar mötesplatser för personer som annars knappast skulle träffas.
Genom att deltagarna möts med en gemensam agenda i ett gemensamt skapande kan alla bidra tillsammans.
De kommer åstadkomma något gemensamt och kommer i efterhand kunna säga ”Vi gjorde det här!"

Projektet drivs av konstnärer från
Medis 5 och Inuti med Kulturhuset Dieselverkstaden som nära samarbetspart.
Projektet är finansierat av
Arvsfonden.


BESÖK FAKULTETENS HEMSIDA HÄR: WWW.FAKULTETEN.ORG


fakulteten02


Vår verksamhet riktar sig särskilt till barn och unga av flera skäl. Deras kreativa möjligheter begränsas allt mer i skolorna;
vi anser att de har rätt att uttrycka sig på egna villkor; de behöver en bredd av olika uttryck och idéer för att finna vad som är viktigt för dem;
och – inte minst – om vi ska minska klyftorna mellan grupper i samhället måste vi arbeta med de yngre där fördomar ännu inte hunnit fästas.


Hösten 2019 genomförde vi Fakulteten i liten skala, som en pilot. Resultatet kan ni se
HÄR
Besök gärna Fakultetens egna hemsida, den publiceras under april månad.

remsa_logor2