fakulteten_logo


Fakulteten utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor.

Fakulteten drivs av konstnärer från Medis 5 och Inuti med Kulturhuset Dieselverkstaden som nära samarbetspart. Projektet verkar för att överbrygga klyftor mellan människor. Vi skapar mötesplatser för personer som annars knappast skulle träffas.

BESÖK FAKULTETENS HEMSIDA: WWW.FAKULTETEN.ORG


remsa_logor2