PROFESSOR APA
Professor Apa är en ideell förening med det självpåtagna uppdraget att öka tillgängligheten till konst, för och med alla. Professor Apa verkar därigenom både för konsten och demokratin, med barn och unga i centrum.
Vår första större satsning är projektet
Fakulteten. Avsikten är att det ska inledas 2019 och sedan utvecklas i Stockholms under åren som kommer. Vi fokuserar särskilt på Stockholms län men samverkar även med initiativ i övriga Sverige. Professor Apa bildades för att denna sortens satsningar ska kunna ske långsiktigt, med de konstellationer som lämpar sig för situationen.VÅRA SAMARBETEN
Syftet med denna förening är att drivna aktörer ska kunna samarbeta opolitiskt över kommungränser och mellan bildningsförbund.
Arbetets bärande aktörer är främst
Kulturhuset Dieselverkstaden, Botkyrka konsthall, Medis 5 och Inuti. I nätverket ingår bl.a. skolor och särskolor, Pensionärsgrupper, Drömlokalen, Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF), Stockholm stads kultur och idrottsförvaltning, Utopia, Unga med synnedsättningar, Artikel 31, Dövblind ungdom, Zirkus Loko-motiv och Stockholms läns museum. (Denna lista utvecklas löpande.) Det är tack vare dessa nära samarbeten som vi kan bygga upp vår stora satsning Fakulteten.


remsa_logor
KOMMANDE PROJEKT
Professor Apa bygger flera projekt parallellt under 2019; Bl.a. ska Fakulteten (se mer HÄR) växa under 2020; Vi undersöker ett samarbete med Stockholms fritidsutvecklare; Och vi har under en längre period undersökt möjligheterna för en barnkonstbiennal i Stockholms län (se mer HÄR).PROFESSOR APAS STYRELSE
Po Hagström (Ordförande) har som konstnär, curator och konsult sedan 2007 drivit flera projekt som syftat till att öka tillgänglighet och demokrati. Han har ansvarat för flera projekt där barn, unga och konstnärer med olika funktionsvariationer samarbetat. 2016-2017 utvecklade han ett mentorskap för att personer med olika funktionsvariationer skulle kunna skapa på egna villkor.
Nanna Leth (Kassör) har som konstsekreterare i Nacka kommun ägnat de senaste tio åren åt att göra den offentliga konsten och konsthallens verksamhet mer tillgänglig för barn och unga. Målet har varit att konsten ska ha samma tyngd och relevans som tidigare, men att barn ska kunna ta del av den på egna villkor. Detta har bidragit till Professor Apas stora satsning Fakulteten.
Helene Burmeister (Sekreterare) har ansvarat för konsten i flera kommuner. Hon har bl.a. initierat en satsning för att barn och unga i Sollentuna kommun ska sätta sin prägel på den blivande stadsparken. Engagemanget i långsiktiga kultursatsningar över kommungränserna har lett till att Hélene deltar i etableringen av Professor Apa.

Board3

ÖVRIGT
Professor Apa är en ideell förening.
Organisationsnummer: 802513-8689