Projekt Resonans skjuts upp tills vidare

P.g.a. omständigheter som omgärdar projekt Resonans skjuter vi tills vidare upp det.
Prel. driver vi både utställningen och konserten i november 2020.
För ytterligare information, kontakta oss med formuläret HÄR